top of page

MSU dan FoRM bersalaman

msuform.jpg

Memandangkan memenuhi Objektif Peningkatan Yang Dapat Dipelihara PBB melalui latihan Stream of Life, Lembaga dan Kolej Sains (MSU) telah menandakan peringatan pemahaman (MoU) dengan Companions of Waterways Malaysia (Struktur).  

 

Kerjasama ini ditujukan untuk meningkatkan dan mengemas kini jalan Damansara Waterway di belakang landasan MSU di Shah Alam.  

"Kehidupan berputar di sekitar air, dan saluran air adalah asas untuk selama-lamanya," kata Presiden MSU, Pendidik Tan Sri Dato 'Wira Dr Mohd Shukri Otot perut  Yajid.

"Sama seperti pekerjaan kawasan setempat bagi kita dalam 39 tahun sebelumnya, pemeliharaan semula jadi bukan cara berbicara di MSU kecuali untuk salah satu ruangan kami. Kami merasakan pentingnya komitmen kawasan setempat dan penting untuk pembangunan UNSDG. Kami merangkumi Objektif 1 hingga 17 sebagai DNA kami. Dari kehormatan kami memenangi MyCoral, usaha bio-marin oleh MSU's Worldwide Clinical School (IMS) di Terengganu untuk projek MyMountain, melambangkan pihak berkuasa mengembalikan Gunung Nuang di wilayah Hulu Langat, Hutan Lipur di sini di Selangor, pemeliharaan semula jadi dan pekerjaan di kawasan tempatan adalah bahagian yang tidak terpisahkan dari Kolej; membina watak, intensiti, dan kebimbangan di sekolah kami. "  

Penganjur dan pentadbir struktur, Guru Dato 'Seri Ir Dr Zaini Ujang berpendapat bahawa sistem kerja yang sesuai untuk aktiviti diperlukan untuk persekitaran aliran kita. Pakar dan penyelidik ekologi yang pernah mengisi jawatan sebagai Setiausaha Jeneral dalam Perkhidmatan Tenaga, Inovasi Hijau dan Air (KeTTHA) terus memperkenalkan 'Sistem Pelaburan Awam ke arah Ekonomi Jalan Raya' di hadapan penonton di Teater Ekspresi Pertunjukan MSU.

Menyiapkan kertas kerja untuk MSU ialah Presiden MSU, Pendidik Tan Sri Dato 'Wira Dr Mohd Shukri Otot perut Yajid dan VP untuk Perkaitan dan Perniagaan Moden, Guru Dr Abdul Jalil Ghazali, dan untuk Struktur, Pengarang dan Pengarah Pendidiknya, Dato' Seri Ir Dr Zaini Ujang dan Pentadbir Perwakilan, Mansor Abd Ghani.  

Turut hadir ialah Perwakilan Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) Tabiat buruk Canselor Guru Isu Fahaman Dato 'Ir Dr Othman A. Karim, pentadbiran kanan MSU dan individu dari Struktur.

bottom of page